Vi har modtaget støtte fra

Disse har sponsoreret os med midler. Vi takker alle sponsorerne fordi de vil støtte vores arbejde også dem som ikke har ønsket at stå her på siden

Penge er modtaget i marts 2019 fra Metro-Schrøder Fonden

I 2018 fik vi hjælp herfra

I 2017 fik vi hjælp herfra

I 2016 fik vi hjælp herfra

Det kan du give støtte til:

Du kan give støtte i form af et kontingent eller til et af vores projekter

Hvordan kan du støtte:

Støtte kan gives som fondsmidler eller ved tegning af kontingent. Vi lægger stor vægt på det er de svageste og dårligst stillede som får hjælp.  Foreningen går ind for at mange få lidt, så alle får noget i stedet for at få får meget og andre ingen hjælp får

Se om det er en måde du kan støtte os på:

Afholder dit firma eller arbejdsplads bankospil, så er i altid velkommen til at støtte vores arbejde med de indsamlede midler

Hvis du som privat person eller virksomhed ønsker at sponsorer vores frivillige arbejde, så bliv medlem, du kan til enhver tid indbetale et højere beløb end hvad kontingentet lyder på.

Både kontingenter og ekstra indbetalte beløb går direkte til hjælp til fattige i Danmark

Har du spørgsmål, så skriv til e-mail:  bestyrelsen@hjaelptilhjaelp.dk