Støtteforeningens opgaver

Støtteforeningens opgaver er at samle midler ind til Behandl os ordentligt aktiviteter og arrangementer som er til gavn for dem på overførselsindkomst og trængende

Støtteforeningens opgaver kan være mange og inden for forskellige områder alt efter behov

Vi modtager gerne ideer fra enkeltpersoner eller grupper som synes der er et behov for et eller andet som kan gavne en større gruppe borgere

Støtteforeningen har følgende visioner:
Indsamlinger som kan gavne trængende både til daglig og ved højtider
Opsøge virksomheder for afholdelse af foredrag
Opsøge skoler og uddannelsessteder for foredrag
Afholdelse af arrangementer, rundt om i landet

Har du ideer eller kunne du tænke dig at hjælpe os er du velkommen til at kontakte os

Støtteforeningens frivillige indgår sammen med de frivillige fra Behandl os ordentligt, når der afholdes arragementer, indsamlinger og meget andet.

Kunne du tænke dig at være med, så kontakt os

E-mail bestyrelsen@hjaelptilhjaelp.dk