Foredrag tilbydes

Behandl os ordentligt tilbyder nu foredrag, så er du en forening, klub, forsamling eller en virksomhed, så kommer vi med glæde ud og holder et foredrag for jer. Foredragene er baseret på det som Behandl os ordentligt oplever når de frivillige har kontakt med borgerne, systemet og fakta fra diverse kilder

Foredragsholderne arbejder frivilligt og derfor skal der ikke betales til foredragsholderne men pengene går direkte til Støtteforeningen Hjælp til Hjælp støttearbejde

Foredragsholder

Peder Bæk

Book et foredrag

Foredrag 1 : Danmark i dag ved pludselig sygdom eller arbejdsløshed

Foredraget tager udgangspunkt i når friske og raske borgere pludselig bliver langtidssyge eller handicappede og dermed sat uden for arbejdsmarkedet i længere tid eller for altid

Der fortælles om modtagelsen af borgere som får en længere varende sygdom eller blive handicappet og ikke mindst hvordan disse mennesker oplever systemet – samfundet behandler dem

Velfærdsmodellen er langsomt på vej ud af Danmark, men hvad så når vi ingen velfærdspolitik har mere, hvordan er de syge og handicappede så stillet

Syg eller handicappede på arbejdsmarkedet vil det kunne lade sig gøre i fremtiden, når robotterne indtager mange af opgaver på arbejdsmarkedet

Der fortælles om den økonomiske nedgang ved at blive syg eller handicappet, men vil samfundet have råd til at betale for at folk er syge og handicappede i fremtiden

Behandl os ordentligt daglige frivillige arbejde med syge og arbejdsløse, men hvad kan de som det offentlige ikke kan….

I denne debat vil vi også tale om de små erhvervsdrivende for dem er der heller ikke rigtig nogle som snakker om. Alt er jo godt når de kan arbejde men hvad sker der egentligt, hvis de skulle blive syge eller handicappede

Få indblik i hvad Behandl os ordentligt laver hver eneste dag hele året rundt og uanset om det er påske, pinse eller jul. Hør hvad det er for projekter der er gang i og hvilke som er på tegnebrættet

Kort fortælling om Støtteforeningen Hjælp til Hjælp og hvilke projekter foreningen laver til gavn for dem uden for arbejdsmarkedet

Foredrag 2: Hvor er det danske samfund på vej hen

For at forstå fremtiden og der Danmark er på vej hen, så vil der blive kort fortalt om Danmarks fortid

Hvor er retssikkerheden og menneskerettighederne på vej hen. Ved du det… Hør om fremtidens Danmark vedr. retssikkerheden og menneskerettigheder

Fagbevægelsen hot eller not? der har været mange debatter om den danske fagbevægelse, spørgsmålet er har vi brug for fagbevægelsen eller har de udspillet deres rolle …

Er der plads til skæve eksistenser i fremtiden eller hvad stiller vi op med dem og hvem og hvornår er man en ”skæv eksistens”

Borgerløn eller nedsat arbejdstid, hvad vil være det bedste for fremtidens Danmark og hvad er det bedste for borgerne

Igennem tiderne har vi ændret os og hver gang har det skabt uro blandt borgerne, men er tiden inde til at ændre på vores leve måde og tænke i helt nye former og vilkår…Behandl os ordentligt er begyndt at ændre sig til fremtiden er du

Kan Danmark gøre så det bliver bæredygtigt og så der tages hensyn til miljø og klima. Hvad kan du gøre for at være med til at gøre klimaet bedre

Behandl os ordentligt ser udviklingen i øjnene og fortæller om sådan som de frivillige oplever den ændring som næsten sker fra dag til dag

Få indblik i hvad Behandl os ordentligt laver hver eneste dag hele året rundt og uanset om det er påske, pinse eller jul. Hør hvad det er for projekter der er gang i og hvilke som er på tegnebrættet

Kort fortælling om Støtteforeningen Hjælp til Hjælp og hvilke projekter foreningen laver til gavn for dem uden for arbejdsmarkedet

Foredrag 3: På overførselsindkomst hvad vil det sige

Hvilke grupper i samfundet dækker ordet overførselsindkomst og hvad vil det sige i dagens Danmark 2018

Du vil få et indblik i økonomien for folk på overførselsindkomst og hvad der kræves for at få en offentlig ydelse

Hvordan dagligdagen ser ud for folk på offentlig ydelse og hvordan denne opleves set med de briller som disse mennesker og især deres børn, når de møder systemet og andre mennesker

Historier fortalt af frivillige i Behandl os ordentligt. De frivillige møder mange mennesker som er på overførselsindkomst uden for arbejdsmarkedet. De frivillige kommer tæt på folk og ser fakta om folks liv på overførselsindkomst og her ikke mindst deres børn

Vi ser på de problematikker som det er at være på overførselsindkomst og hvordan Behandl os ordentligt ser en stor del af disse kunne løses

Få indblik i hvad Behandl os ordentligt laver hver eneste dag hele året rundt og uanset om det er påske, pinse eller jul. Hør også hvad det er for projekter der er gang i og hvilke som er på tegnebrættet

Kort fortælling om Støtteforeningen Hjælp til Hjælp og hvilke projekter foreningen laver til gavn for dem uden for arbejdsmarkedet

Priser
Prisen afhænger af om der er tale om en lille klub eller en større virksomhed, Så ring eller skriv og få prisen

Foredragenes varighed

Et foredrag tager ca. 2 timer

Yderligere oplysninger
Tlf.: 20 90 55 15
E-mail: boo@behandlosordentligt.dk

Book et foredrag
Tlf.: 20 90 55 15
E-mail: boo@behandlosordentligt.dk