Fællesskab contra ensomhed

Et fællesskab er nogle mennesker som deler samme interesse eller interesser og hvor vi kan have glæde af at være sammen om vores fælles interesse eller interesser

Måden vi er sammen på
I dag kan man være ”sammen” på rigtig mange måder. Der er nogle af som helst vil deltage ved personligt fremmøde til møder og i fælles aktiviteter. Andre vil ”bare” gerne nøjes med at være fælles ved kontakt via mobil telefon eller på computer.

Fællesskab via personligt fremmøde
Foreningen kan tilbyde dig at være en del af et fællesskab, hvor vi mødes og afholder fælles aktiviteter.
Der afholdes møder i Skive, hvor der er et godt fællesskab omkring aktiviteter og forberedelse til kommende aktiviteter.
I Odense (Bolbro) mødes en gruppe for at tale om det som røre sig i samfundet og om hvordan vi kan være med til at gøre en forskel for de svageste i samfundet.
Køge har også en gruppe som mødes for at søge fonde, skrive breve og hjælpe folk på overførselsindkomst samt planlægge og afholde aktiviteter

Fællesskab via mobil eller computer
Her kan vi tale og skrive sammen uafhængig af hvor i landet vi bor og ikke er afhængige af dyre rejseudgifter.
Over mobilen kan du være med til alt det som dem der sidder ved deres computer, så læs videre.
Når du sidder ved din computer, kan du være med til alt det som der interesserer dig og du er ikke afhængig af om andre er på deres computer på samme tid med mindre man aftaler at ”mødes” på et bestemt tidspunkt. Her kan du være med til alt det som andre er med til ved at møde op personligt til møderne. Så du vil have mere frihed til at vælge tidspunktet for hvornår du kan deltage.
Det som du kan være med til, er stort set alt for det er kun dig selv som sætter grænsen.

Hvad er det så vi frivillige laver

  • Udarbejder og koordinerer projekter
  • Planlægger ture rundt i landet
  • Vi hjælper hinanden med at skrive tekst
  • Optager video med mobilen
  • Vi tager billeder af steder og ting
  • Tegner til vores artikler og arrangementer
  • Vi læser love og regler

Har du et bestemt ønske til noget du gerne vil arbejde med, så spørg os, da det jo ikke er alt vi kan skrive ned her

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp håber at du vil være vores ny frivillig

For yderligere oplysninger ved at kontakte os på e-mail: udvalg@hjaelptilhjaelp.dk