Anderledes boformer

Årsagen til projektet
Behandl os ordentligt følger med i det politiske liv ved at observerer de love og regler som bliver godkendt løbende af de danske politikere, men også hvordan den samlede udvikling ser ud i hele Europa. De danske politikere har lavet stramninger rent økonomisk overfor folk på offentlige ydelser, der er faldet dom om at hjemløse ikke må sove på gaden i byerne og der ligger en færdig ghettoplan som vil komme til at berører rigtig mange og mange flere end vi tror den gør. Antallet af hjemløse er steget temmelig meget i de senere år og antallet af fattige danske borger stiger og deres situation forværres år for år. Hjemløse i alderen over 50 år er stigende. Andre som er på arbejdsmarkedet lider af stress og deres tid med børn og hjem slår ikke til.

Bolig og økonomi i fremtiden
Behandl os ordentligt ser på udviklingen som kun går i en retning og det vil sige at der i fremtiden kun er plads på et arbejdsmarked for dem som kan sælge sin arbejdskraft og selv forhandle sin løn. Der vil i det hele taget være andre kriterier for løn og ansættelsesforhold end vi før har set gennem tiden. Vi vil se folk længst nede i lønrammen især ufaglærte og faglærte med en grunduddannelse som måske bliver tvunget til at have 2 arbejdspladser for at kunne betale de daglige udgifter og for at have et sted at bo. Dem som i fremtiden ikke selv kan finde job er syge eller er blevet folkepensionister og kun har den offentlige pension vil det i fremtiden være svært for at finde en bolig som de kan betale og samtidig have til de daglige udgifter som mad og medicin.

Forskellen på i dag og i fremtiden
I dag er vi endnu et mangfoldigt samfund i alle byer, men langsomt tvinges de som er syge, ældre eller lavtlønnede ud af byerne og dermed vil mangfoldigheden forsvinde og forståelsen for de svageste være væk. Vi har kæmpet for en forståelse for handicappede, syge og hjemløse og vi har gjort det legitimt at være psykisk syg. Alt hva vi stod frem i 50érne og 60érne for at forbedre landet er ved at smuldre meget hurtigere end indlandsisen smelter. I dag forstår børn og unge hvad det vil sige at være syg, ældre, handicapped eller hjemløs i nær fremtid vil børn og unge som vokser op i byerne ikke kunne forstå hvad det vil sige at være syg, blive ældre, være handicapped eller hjemløs, men vil være født med en ide om at man er sin egen lykkesmed og dermed har ret til at træde på andre for selv at komme til tops.

Anderledes boformer hvad vil det sige
Anderledes boformer er boliger på få kvadratmeter, men indeholder alt det som er nødvendig for at kunne leve et så ”normalt” liv som muligt på en minimumsindtægt. Boligerne skal være så klima og miljøvenlige som det er muligt. Forbruget på el, vand og varme skal holdes nede på det absolutte minimum. Andeledes Boformer skal også tilstræbe at blive så selvforsynende som muligt. Anderledes Boformer skal ikke være et nyt Christiania eller Thy lejr. Det skal være et sted for alle, men hvor vi hjælper hinanden efter eget ønske. Vi vil have selvstændige boliger som i dag, men samtidig kunne være tættere på hinanden og især hjælpen, når der er brug for den. Ingen skal føle sig ensomme og stå uden hjælp.

Beliggenhed for Andeledes Boformer
Ja som vi kan se at ingen storbyer og andre byer ikke er interesserede i at have folk på offentlig ydelse, syge, ældre eller hjemløse, så er muligheden der jo ikke for at lave boformer der, men vi må tænke på steder uden for byerne og villa områderne.
Det ville jo også være det bedste rent økonomisk at vælge billige områder, så udgifterne holdes så langt nede som muligt og der vil blive råd til at finde løsninger for transport mv.

Husleje og andre udgifter
Projektet Anderledes Boformer ser frem til at kunne holde huslejen nede på mellem 1500 – 2.000 kr. pr. mdr. plus forbrug af el, vand og varme.

Boligerne skal indeholde følgende
I hver bolig skal der være eget køkken, toilet med bad som har de nødvendige hårde hvidevare som opvaskemaskine, køleskab med fryser og vaskemaskine.

Brug for frivillige folk som vil arbejde for Projekt Anderledes Boformer
Her kræves ingen kvalifikationer og du kan vælge lig nøjagtig den opgave du finder spændende.
Der er brug for folk som
– er gode til at Google oplysninger
– er gode til at tale i telefon (Foreningen betaler for udgiften)
– vil arbejde online på pc
– vil mødes
– kan tegne til eget brug altså ikke professionelt
– kan arbejde i træ
– viden inden for vvs
– viden inden for byggeri
– viden inden for el
– viden om husdyr (køer, lam, grise, høns, bier, kaniner, kalkuner og ænder)
– viden om det at lave storkøkkener
– viden om selvforsyning
– viden om håndarbejde
– viden om træsløjd
– viden om mekanik (auto og cykler)
– viden om pc og alt hvad der er digitalt

For at hjælpe kræver det absolut ikke at man ønsker at bo i disse boformer.

Så har du lyst til at lave en et eller andet også som ikke lige står på listen, så skriv til os på boformer@hjaelptilhjaelp.dk

Venteliste til Anderledes Boformer
Ønsker du at komme på ventelisten til Anderledes Boformer som er uforpligtende og uden nogen form for kontingent eller betaling for at stå på ventelisten skriv til venteliste@hjaelptilhjaelp.dk og vi vil holde dig løbende orienteret om hvad der rør sig i Projekt Anderledes Boformer.

Vi håber at høre fra rigtig mange interesserede uanset om du vil bo i Andeledes Boformer eller vil hjælpe med selve projektet.