Afholdte projekter og arrangementer

Dette er et udpluk af vores projekter og arrangementer

Der blev afholdt  åbent hus møde i København, som blev et godt møde. Der blev vendt mange ting på mødet og det ser vi som en succes

På Rådshus Torvet i Skive og I Sct. Matias Centret i Viborg delte vi popcorn ud til børnene samtidig med vi fik en rigtig god snak med de voksne. Vi håber derfor på at kunne tage på flere ture rundt i landet med popcorn

Der har været afholdt en ugentlig byttedag af tøj på Møllegården i Skive

 

Behandl os ordentligt har haft og vil fortsat have åbent for bisidderhjælp i Skive, Lemvig, Struer og Odense. Der vil fortsat være bisidderhjælp, så læs mere her

Vores udvalg har også haft travlt med at holde møder vedr. fondsansøgninger til julehjælp og andet

 

 

En gruppe selvskader kontaktede os med henblik at få hjælp til at udarbejde en folder som kan hjælpe dem, når de har skadet dem selv. Nu kan denne folder hentes ned fra vores hjemmeside og Behandl os ordentligt hjemmeside. Fundraising udvalget har været i stand til at hente midler hjem til trykning af folderen, så spredes den over hele landet

Julehjælp er der nu uddelt i 2 år og der er et stigende antal ansøgninger, men vores fundraising udvalg gør deres for at få penge til næste års julehjælp

 

Brugt legetøj er samlet ind i 2 år i træk og vi modtager rigtig meget brugt legetøj som er til glæde for de børn som ellers ingen julegave ville få. Alt legetøjet pakkes ind i julepapir og gives til disse børn

Yderligere oplysninger skriv til e-mail:  bestyrelsen@hjaelptilhjaelp.dk